«Kvalitet gjennom generasjoner»

Ellingsen Seafood er et av Nord-Norges største havbruksselskaper

Vi har fokus på sunn og bærekraftig sjømat. Vi bidrar til langsiktig verdiskaping og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Topp moderne gjennomstrømnings-anlegg

Settefiskanlegget er konsernets største enkelinvestering og er et topp moderne gjennomstrømmingsanlegg. Selskapet har konsesjon for å produsere 4 millioner smolt.

Kassefabrikken Lopack

Lopack produserer isoporkasser til fiskeri- og havbruksnæringen. Fabrikken produserer i moderne lokaler i Osan, Svolvær.