Demo

Ellingsen Seafood AS har fokus på kvalitet gjennom alle ledd fra sjø til leveringsklart produkt. Alle kvalitetssystemer blir fortløpende revidert for å sikre at så vel fiskevelferd og produksjonsetikk som fysisk kvalitet på produktet ivaretas på best mulig måte. Side om side med Lofotskreien, og med god hjelp fra unike miljøforhold produserer vi frem laks av ypperste klasse. 

Ellingsen Seafood AS