Bærekraft

Ellingsen Seafood er et veldrevet konsern med egen settefisk- og matfiskproduksjon, slakteri, kassefabrikk og en solid eiendoms-portefølje. Vi har som mål å være i forkant av utviklingen – både når det gjelder teknologi og produkter. På den måten skal kvalitetsbevisste kunder på det norske og internasjonale markedet tilfredsstilles.

FN bærekraftsmål som kan være relevante for oss