Om Ellingsen Seafood AS

Ellingsen Seafood er eid av familien Ellingsen og driftes i dag av 3. generasjon. Konsernet har kontroll på hele verdikjeden fra settefisk- og matfiskproduksjon, slakteri, kasseproduksjon til salg og eksport. I 2022 feiret konsernet 75 årsjubileum.

Fra venstre: Andreas Ellingsen, Ulf-Christian Ellingsen og Line Ellingsen