Lopack

Kassefabrikken Lopack

Fabrikken har to «hjerner»

Slik blir isoporkassene til: